logo

Zwerfkatten...

Het zwerfkattenprobleem...

Katten behoren tot de oudste huisdieren. Talloze gezinnen hebben een of meerdere katten. In aantal zijn zij de hond voorbij. Sommigen katten echter worden zwerfkatten. Soms leven ze in afgesloten binnentuinen, soms vrij op straat, verlaten pleinen en kerkhoven. De meeste van deze dieren waren oorspronkelijk huiskatten. Zij zijn weggelopen of bewust door hun eigenaar op straat gezet. Hier en daar hebben zich echte kolonies gevestigd van soms wel tientallen katten, die overlast voor de buurt kunnen veroorzaken. Dit leidt nogal eens tot dieronvriendelijke acties en burenruzies.
Ieder jaar neemt het aantal kittens toe. Veel tamme katjes worden “weggegooid”, in dozen in het bos gezet, uit de auto langs de weg gedumpt. Het werk van hartloze mensen die weigeren verantwoordelijkheid te dragen.
Vele in het wild geboren kittens overleven in buurten waar goedhartige mensen hen voeden. Het vermenigvuldigingsproces is begonnen. Wat als liefdadigheidswerk begon, wordt een belastende taak. Dat was niet de bedoeling, maar de natuur gaat zijn gang. Zonder menselijk ingrijpen zal die toestand nooit in positieve zin veranderen.

Nu...

Over een jaar...

Over twee jaar...

Over drie jaar...

Er zijn voor de hand liggende maar volkomen zinloze manieren om de overlast van zwerfkatten te bestrijden. Het vangen en afmaken van dieren behoort daartoe. Daarmee los je het probleem echter niet op. Het is zo goed als onmogelijk om alle katten te vangen. De enkele overgebleven dieren planten zich na zo'n afmaakactie weer voort. Bovendien worden de vrijgekomen plaatsen bijna altijd door nieuwe zwerfkatten ingenomen. Na 5 tot 10 maanden heeft de kattenpopulatie zich meestal weer tot tweederde van het vroegere aantal hersteld.
Er is een veel betere manier om uitbreiding van het aantal verwilderde katten tegen te gaan. Een manier waardoor de katten op hun woonplek een dierwaardig bestaan krijgen en tegelijk de overlast voor de omwoners beperkt wordt. Meer zelfs, de kolonies zullen langzaam kleiner worden doordat vreemde katten uit hun territorium gehouden worden. Deze manier is het castreren en steriliseren van de zwerfkatten waarna ze, na herstel, worden teruggezet. Dit wordt reeds sinds jaren succesvol toegepast in een groot aantal steden in ons land.

Het fenomeen ZWERFKAT

Niet alle thuisloze katten zijn onhandelbare, agressieve, angstige dieren. Velen onder hen waren ooit huiskatten en werden door hun baasjes moedwillig gedumpt, werden bij een verhuis achtergelaten of geraakten door omstandigheden verloren. Dat worden de echte stumpers, want zij hebben niet geleerd zich uit de slag te trekken en zelf hun kostje bijeen te scharrelen. Dit zijn de dieren die warmte en vriendschap zoeken. Die proberen binnen te dringen in de warmte van een gezin. En heel vaak lukt het ze ook. Maar ook zij krijgen jongen. Als deze katten gevangen en gesteriliseerd worden, en het geluk hebben geadopteerd te worden door dierenvrienden kunnen ze uitgroeien tot een ideale huisgenoot.
De tegenhanger is de kat die in het wild geboren werd, buiten opgroeide en nooit door mensenhanden werd aangeraakt, laat staan geknuffeld. Deze dieren kunnen niet in een gesloten ruimte gebracht worden. Dan lopen ze (letterlijk) de muren op en wie hen probeert aan te pakken krijgt zonder twijfel een stevige knauw. Deze dieren naar een asiel brengen heeft geen zin. Ze vinden er, zijnde verwilderd en niet handtam, geen baasje. betekent gegarandeerd hun doodvonnis. Maar buiten, in hun vertrouwde omgeving, functioneren ze perfect. Na sterilisatie of castratie krijgen ze vaak zelfs vertrouwen in wie ervoor de zorg draagt. En ook deze katten hebben recht op leven!

Zwerfkittens...

We kunnen de mensen niet genoeg aanmanen om op tijd te bellen als er zwerfkatten in de buurt zitten en niet te wachten tot er jongen zijn. Voorkomen is immers beter (en veel gemakkelijker), ook in dit geval.
Toch een zwerfkat met kittens, wat te doen in dergelijke situaties? Het is niet aan te bevelen om een wilde mensschuwe moederpoes in een kooi op te sluiten om haar kroost verder groot te brengen. Lees meer, klik hier...

Klik hier om de affiche te bekijken