logo

Ik wens een sterilisatieactie aan te vragen, hoe doe ik dat ?

In Limburgse gemeenten die een zwerfkatvriendelijk beleid hebben

  1. Je verwittigt vooreerst de milieudienst van je gemeente. Nuttige gegevens (naam, adres, telefoon, vermoedelijk aantal katten) worden genoteerd en doorgegeven aan onze vzw of een Limburgs asiel. Dit is afhankelijk van de gemeente waar de zwerfkatten zich bevinden. Daarna zal de betreffende vereniging jou contacteren om een concrete afspraak te maken en eventueel bijkomende informatie door te geven zodat de vangactie in goede banen geleid kan worden.
  2. Op de afgesproken dag worden de kooien opgesteld door een medewerker van de vereniging of door uzelf volgens afspraak.
  3. Het terrein moet rustig zijn zodat de kat ongestoord naar de vangkooi kan gaan. In gunstige omstandigheden lukt dit vrij vlug. Een hongerige kat zal gemakkelijker in de kooi naar het lekkere lokaas gaan. Daarom zal men je misschien vragen om de kat de dag ervoor geen eten te geven. Ze moet zo wie zo nuchter zijn voor de operatie.
  4. Nadat de kat gevangen is, wordt er een doek over de kooi gehangen, zodat het dier in het duister zit. Daar wordt ze kalmer van. Plaats daarna indien mogelijk de kooi op een veilige plaats in afwachting dat ze wordt opgehaald (uit regen, wind en felle zon).
  5. Na sterilisatie of castratie krijgt de kat een knipje in het oor zodat duidelijk is dat ze werd behandeld.
  6. Na revalidatie zal de kat teruggebracht worden naar haar vertrouwde plekje.

In Limburgse gemeenten die geen zwerfkatvriendelijk beleid hebben

Je verwittigt ons en geeft de nodige informatie. We helpen je in de mate van het mogelijke, maar omdat deze gemeenten op geen enkele manier financieel bijdragen, vragen we je om een klein deel van de dierenartskosten te helpen dragen.

Klik hier voor de lijst met contactgegevens en overeenkomst per Limburgse gemeente...